Ingen bild

Skatter kartlagda ur ett jämställdhetsperspektiv

29 juni, 2017 0

Skatteverket redovisar i en ny rapport könsuppdelad statistik över skatter under perioden 2006-2015. Rapporten visar bland annat att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster, men att skillnaderna minskade något. Rot- och rutavdrag har under perioden nyttjats av fler män än kvinnor.

Ingen bild

Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet

27 juni, 2017 0

Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.

Ingen bild

Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet

27 juni, 2017 0

Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.

Ingen bild

Domar i riskkapitalmål överklagas av processkäl

26 juni, 2017 0

Skatteverket och Allmänna ombudet hos Skatteverket (AO) har idag överklagat flera av kammarrättens domar om beskattning av så kallad carried interest i riskkapitalverksamhet. Domarna överensstämmer i sak med Skatteverkets och AO:s uppfattning men överklagas av processuella skäl, med hänsyn till att motparterna överklagar.