Domar i riskkapitalmål överklagas av processkäl

Skatteverket | Alla nyheter

Skatteverket och Allmänna ombudet hos Skatteverket (AO) har idag överklagat flera av kammarrättens domar om beskattning av så kallad carried interest i riskkapitalverksamhet. Domarna överensstämmer i sak med Skatteverkets och AO:s uppfattning men överklagas av processuella skäl, med hänsyn till att motparterna överklagar.