Goda erfarenheter av räntebanan

Sveriges riksbank - Nyheter Sveriges riksbank - Nyheter

Lagom till tioårsjubileet av att Riksbanken började publicera egna prognoser för reporäntan, den så kallade räntebanan, har Riksbanken utvärderat erfarenheterna av prognoserna. Även om det hela tiden funnits utmaningar är slutsatsen att räntebanan gynnat Riksbankens arbete med penningpolitiken, både det interna analysarbetet och den externa kommunikationen.