Har EU haft matkriser?

Nytt på EU-upplysningens webbplats Nytt på EU-upplysningens webbplats

Ja, flera stycken. Två stora kriser som också gjort avtryck i lagstiftningen är galna ko-krisen i främst Storbritannien och dioxinskandalen i Belgien. Galna ko-sjukan nådde sin kulmen runt år 2000 och drabbade Storbritannien hårdast. Sjukdomen spreds efter att de normalt gräsätande korna fått foder med tillsatser från slaktade och även självdöda kor. För att hindra framtida smittspridning förbjöd EU att djur utfodras med protein eller kroppar från den egna arten. EU beslutade också att foder inte får innehålla animaliska biprodukter som inte uppfyller kvalitetskraven för livsmedel. Belgien drabbades våren 1999 av en dioxinkris. Man upptäckte att olja med hög dioxinhalt av misstag blandats i kycklingfoder. Eftersom fodret hade funnits på marknaden några månader hade det hunnit sprida sig. Krisen fick stora ekonomiska konsekvenser när myndigheterna förbjöd all försäljning av belgiskt kött, ägg och kycklingar. Dioxinkrisen ledde till att EU-kommissionen föreslog nya regler om att foder endast får innehålla godkända biprodukter och om ökad kontroll av foder. Ett system för snabb varning för livsmedel och foder infördes också. Trots detta spreds hösten 2011 foder med hög dioxinhalt i Tyskland. De tyska myndigheterna använde varningssystemet och både fodret och kött med förhöjda dioxinvärden stoppades. Inom EU ska bara säkra livsmedel säljas