Kan jag nekas köpa på nätet?

Nytt på EU-upplysningens webbplats Nytt på EU-upplysningens webbplats

Nej, nätbutiker får inte neka dig att köpa en vara för att du bor i ett annat EU-land. Om det finns objektiva skäl kan butikerna däremot ha olika villkor för kunder i olika länder. De objektiva skälen kan vara till exempel portokostnader, konkurrenters prissättning och tekniska anpassningar av webbplatsen. Handla i EU