Vad är PNR?

Nytt på EU-upplysningens webbplats Nytt på EU-upplysningens webbplats

PNR är en förkortning för Passenger Name Record, som betyder ungefär passageraruppgifter. Det handlar om uppgifter som passagerare lämnar när de bokar en resa, som namn, resmål, kontaktuppgifter, när bokningen gjordes och hur biljetten betalades. Men passageraruppgifterna kan också innehålla information om exempelvis vilka andra en resenär reser tillsammans med, önskemål om mat samt uppgifter om funktionsnedsättningar och allergier. EU-kommissionen föreslog 2011 att flygbolag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om sina passagerare till EU:s medlemsländer. Informationen ska kunna användas för att upptäcka och utreda brott som till exempel terrorism, narkotikasmuggling och människohandel. Ministerrådet var tidigt positivt till förslaget medan Europaparlamentet dröjde längre med att ta ställning, eftersom det finns ledamöter som har ansett att det behövdes starkare skydd för den personliga integriteten. Men i december 2015 kom ministerrådet och EU-parlamentet överens om ett gemensamt förslag till lag. Sannolikt antar ministerrådet och EU-parlamentet den nya lagen formellt under 2016. Sedan har medlemsländerna två år på sig att införa de nya reglerna. I mars 2016 tillsatte också den svenska regeringen en utredare som ska föreslå hur direktivet om passageraruppgifter ska genomföras i Sverige. EU har också överenskommelser med USA, Kanada och Australien om regler för hur passageraruppgifter får användas sedan mitten av 2000-talet. Dessa avtal har omförhandlats av EU-kommissionen och när avtalsförslagen är helt klara ska ministerrådet och Europaparlamentet ta ställning till dem. Det finns även andra länder som vill ha liknande avtal med EU. EU-kommissionen - EU föreslår att passageraruppgifter ska kunna användas för bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism Förslag till direktiv om användning av PNR-uppgifter Europaparlamentets lagstiftningsdatabas - Användning av PNR-uppgifter Regeringen - Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar