Vad betyder CE-märkning?

Nytt på EU-upplysningens webbplats Nytt på EU-upplysningens webbplats

CE-märket finns på en rad olika produkter. Hjälmar, leksaker och glasögon är exempel på produkter som måste vara CE-märkta för att få säljas. Genom att sätta CE-märket på sin produkt visar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. Systemet med CE-märkningen används på produkter med helt olika risker. En leksakstillverkare kan själv kontrollera om hans produkt uppfyller kraven medan en firma som tillverkar pacemakers måste låta oberoende experter kontrollera produkten innan den kan CE-märkas. EU:s säkerhetskrav har ersatt de nationella krav som varje medlemsland tidigare hade. En produkt som är CE-märkt kan därför säljas i alla EU:s medlemsländer utan att behöva uppfylla några ytterligare krav. Handla i EUVaruhandel i EU